ติดต่อเรา

Horti Grow :: บริษัท ฮอทิ-โกร จำกัด

ที่อยู่ : 141/1-3 หมู่ 2 ต. โปงแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053 879224   แฟกซ์. :

   ปริญญากรณ์ ช่างเรือน (ฝ่ายการตลาด)
โทร: 09 9241 8846 E-mail: p.changruean@horti-grow.com

   เจษฎา ปัญญาเรือน (ฝ่ายผลิตภัณฑ์)
โทร: 08 1180 6945 E-mail: j.punyaruen@horti-grow.com

   เกรียงศักดิ์ จันทร์ตรง (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์)
โทร: 08 1961 4739 E-mail: k.chantrong@horti-grow.com

   วารุณี จี้ตะนัน (ฝ่ายผลิตภัณฑ์์)
โทร: 08 4803 7553 E-mail: w.jeetanan@horti-grow.com141/1-3 หมู่ 2 ต. โปงแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ :: 053 879224 แฟ็ก ::

Enza-logo
Enza-logo-2