2015-08-26  
Garia&Rock Melon
New look ของเมล่อนยุโรป ความต่างด้านรุปลักษณ์และรสชาติที่ลงตัว
 
 
2016-04-09  
จัดจ้าน เนื้อสีส้มเข้ม
แสบจัดจ้านสีส้มเข้ม หวาน วางตลาดได้นาน
 
 
2014-10-13  
สายพันธุ์พริกหวานเราคือคำตอบ...
พริกหวานพันธุ์ดีจาก Enzazaden Netherlands
 
 
2014-02-06  
สายพันธุ์สลัดไฮโดโปรนิค
สายพันธ์ุสลัด สายพันธ์ุใหม่นำเข้าจาก Enzazaden ฮอลแลนด์
 
 
2014-07-17  
ใหม่!!! Red butter head.
บัตเตอร์เฮดสีแดง สายพันธ์ไหม่ล่าสุดจาก Enzazaden
 
 
 
       บริษัท ฮอทิ-โกร จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2551  ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์นำเข้า
จากเนเธอร์แลนด์ โดยมีบริษัท เอ็นซ่า ซาเดนท์เป็นผู้ให้ลิขสิทธิ์ในการจำหน่ายโดยมีเมล็ดพันธุ์ ทั้งในโรงเรือน
และ นอกโรงเรือน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้นำพันธุ์ผักชนิดต่างๆ  มาทดลองปลูกและหาศักยภาพในการคัด
เลือกพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับจำหน่ายในประเทศ
 
 
 
      ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชที่ปลูกในโรงเรือนบริเวณพื้นที่เขตร้อน นำมาทดลองปลูก
และหาพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในประเทศไทย โดยทางบริษัทจะเน้นเมล็ดพันธุ์พริกหวาน มะเขื่อเทศ
เมล่อน เป็นหลัก

     ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ  ได้มีการขยายตลาดเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปลูกนอกโรงเรือน  ( Out door )
เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ และเพื่อให้มีความหลากหลายของพืชปลูกและความหลากหลายของ
สายพันธุ์บริษัทฯ จึงได้เริ่มนำเข้าเมล็ดพันธุ์ พืชนอกโรงเรือน (Out door)

     เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้าโดยทั้งเน้นทางด้าน สี ขนาด น้ำหนัก รสชาติ ของผลผลิต และความ
ต้านทานโรคและแมลงตามที่ลูกค้าต้องการนอกจากนี้เรายังมีการทดลองปลูกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมตรงความ
ต้องการของตลาดและผู้บริโภคต่อไป


 
 
   
     
141/1-3 หมู่ 2 ต. โปงแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180  
เบอร์โทรศัพท์ :: 053 879224 เบอร์แฟ็ก :: 053 879196  www.horti-grow.com  
  Powered by www.horti-grow.com 2010-2014   Design by Modngan.com