2013-03-05  
ชิลเวียน่า มะเขือบีฟสายพันธ์ุต้านไวรัส
มะเขือเทศบีฟพันธ์ุใหม่ ต้านทานไวรัส ติดดกเนื้อหนา วางตลาดได้นาน
 
 
2013-06-10  
ทนเหี่ยวเขียวสุดยอด
ใหม่!มะเขือเทศสายพันธ์ุใหม่ต้านโรคเหี่ยวเขียว
 
 
2012-02-15  
มาแล้วสายพันธ์ุต้านไวรัส
แตงกวาพันธ์ุตลอดศก
 
 
2014-02-06  
สายพันธุ์สลัดไฮโดโปรนิค
สายพันธ์ุสลัด สายพันธ์ุใหม่นำเข้าจาก Enzazaden ฮอลแลนด์
 
 
2014-02-12  
สุดยอดแตงร้าน...เพชรเขียว
แตงร้านสายพันธุ์ใหม่ แข็งแรงทนโรคราน้ำค้างและที่สำคัญทนไวรัสยอดหงิกดีมาก ติดดกทนร้อนผิวสวยเขียวเนียน วางตลาด ได้นานกว่าพันธุ์ทั่วไป แม้วางไว้หลายวันก็ดูสดเหมือนแตงเก็บใหม่
 
 
 
       บริษัท ฮอทิ-โกร จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2551  ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์นำเข้า
จากเนเธอร์แลนด์ โดยมีบริษัท เอ็นซ่า ซาเดนท์เป็นผู้ให้ลิขสิทธิ์ในการจำหน่ายโดยมีเมล็ดพันธุ์ ทั้งในโรงเรือน
และ นอกโรงเรือน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้นำพันธุ์ผักชนิดต่างๆ  มาทดลองปลูกและหาศักยภาพในการคัด
เลือกพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับจำหน่ายในประเทศ
 
 
 
      ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชที่ปลูกในโรงเรือนบริเวณพื้นที่เขตร้อน นำมาทดลองปลูก
และหาพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในประเทศไทย โดยทางบริษัทจะเน้นเมล็ดพันธุ์พริกหวาน มะเขื่อเทศ
เมล่อน เป็นหลัก

     ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ  ได้มีการขยายตลาดเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปลูกนอกโรงเรือน  ( Out door )
เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ และเพื่อให้มีความหลากหลายของพืชปลูกและความหลากหลายของ
สายพันธุ์บริษัทฯ จึงได้เริ่มนำเข้าเมล็ดพันธุ์ พืชนอกโรงเรือน (Out door)

     เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้าโดยทั้งเน้นทางด้าน สี ขนาด น้ำหนัก รสชาติ ของผลผลิต และความ
ต้านทานโรคและแมลงตามที่ลูกค้าต้องการนอกจากนี้เรายังมีการทดลองปลูกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมตรงความ
ต้องการของตลาดและผู้บริโภคต่อไป


 
 
   
     
141/1-3 หมู่ 2 ต. โปงแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180  
เบอร์โทรศัพท์ :: 053 879224 เบอร์แฟ็ก :: 053 879196  www.horti-grow.com  
  Powered by www.horti-grow.com 2010-2014   Design by Modngan.com